سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.
بر آزار و درد بایدت تحمل نمود و گرنه هرگز خرسند نخواهى بود . [نهج البلاغه]