سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
نبرد ایران و اسرائیل
برترین خرد، شناخت آدمی به خویش است . هرکه خود را شناخت، خرد ورزید و هرکه نشناخت گمراه شد . [امام علی علیه السلام]