سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
شبکه حدیث
در پرستش بی دانش، و دانش بی اندیشه و (قرآن) خواندن بی تدبّر، خیری نیست . [امام علی علیه السلام]